Polowania w miesiącu - Październik

Bażanty

bazant-kogut bazant-kura

koguty, kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Borsuki

borsuk

Daniele

daniel-bykdaniel-laniadaniel-ciele

byki, łanie i cielęta

Dziki

dzik-odyniecdzik-lochadzik-przelatekdzik-warchlak

wszystkie

Gęsi

1-ges

gęgawy, zbożowe i białoczelne

Gołębie grzywacze

grzywacz

Jarząbki

jarzabek

Jelenie sika

sika-byksika-laniasika-ciele

byki, łanie i cielęta

Jelenie szlachetne

jelen-bykjelen-laniajelen-ciele

byki, łanie i cielęta

Kaczki

kaczka

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Kuropatwy

kuropatwa

do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

lis 1-jenot 1-norka

Łyski

lyska

Muflony

muflon-trykmuflon- owcamuflon-jagnie

tryki, owce i jagnięta

Piżmaki

pizmak

Sarny

sarna-kozasarna-kozle

kozy i koźlęta

Słonki

slonkarys

Tchórze i kuny

kuna tchorz