Polowania w miesiącu - Wrzesień

Borsuki

borsuk

Dziki

dzik-odyniecdzik-lochadzik-przelatekdzik-warchlak

wszystkie

Gęsi

1-ges

gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

Gołębie grzywacze

grzywacz

Jarząbki

jarzabek

Jelenie szlachetne

jelen-byk

byki

Kaczki

kaczka

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Kuropatwy

kuropatwa

do 11.09

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

lis 1-jenot 1-norka

Łyski

lyska

Piżmaki

pizmak

Sarny

sarna-koziol

kozły

Słonki

slonkarys

 

Tchórze i kuny

kuna tchorz