Lista członków Koła Łowieckiego „Cyranka” w Oświęcimiu.

Stan na dzień 06.04. 2019 r.

Uczestnictwo Członków Koła w Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.04 2019 r.
 1. Baran Czesław
 2. Berkowski Andrzej
 3. Bilczewski Paweł
 4. Bilczewski Władysław
 5. Ciapka Adam
 6. Ciapka Rafał
 7. Curzydło Józef
 8. Fryc Franciszek
 9. Gesvandtner Erik
 10. Gesvandtner Tibor
 11. Górecki Grzegorz
 12. Hnatyszyn Piotr
 13. Jamrozik Tadeusz
 14. Kała Adam
 15. Kała Andrzej
 16. Klaja Andrzej
 17. Klaja Eugeniusz
 18. Klepacz Tomasz
 19. Koźbiał Józef
 20. Kwiatkowski Aleksander
 21. Miesiączek Kazimierz
 22. Motyka Hubert
 23. Nykaza Jan
 24. Pudełko Kazimierz
 25. Sękowski Roman
 26. Waliczek Kacper
 27. Waliczek Marek
 28. Wanat Piotr
 29. Worek Jerzy
 30. Żak Zbigniew
Myśliwi na przełomie lat
 1. Błasiak Franciszek
 2. Cichoń Władysław
 3. Czernek Stanisław
 4. Radziszewski Ludwik
 5. Główczak Ludwik
 6. Waligórski Witold
 7. Leśniak Marian
 8. Kolano Ernest
 9. Miłoń Stanisław
 10. Majcherek Tadeusz
 11. Bielewicz Marian
 12. Fyderek Stanisław
 13. Pniak Czesław
 14. Waliczek Józef
 15. Wilczak Jan
 16. Sporysz Mieczysław
 17. Borowski Władysław
 18. Buchała Stanisław
 19. Korczyk Władysław
 20. Baraniak Wincenty
 21. Halaburda Mieczysław
 22. Foryt Leon
 23. Wawro Mieczysław
 24. Sosnowiec Mieczysław
 25. Zieliński Józef
 26. Baraniak Jan
 27. Czul Antoni
 28. Wilman Edward
 29. Ciupka Franciszek
 30. Matejczyk Jan
 31. Kaźmierczak Wincenty
 32. Waliczek Jan
 33. Kamiński Franciszek
 34. Piech Józef
 1. Pruszyński Karol
 2. Koźbiał Józef
 3. Urban Zbigniew
 4. Garus Florian
 5. Maciejewski Zygmunt
 6. Górecki Edward
 7. Górka Kazimierz
 8. Jamrozik Jerzy
 9. Mydlarz Tadeusz
 10. Motyka Stanisław
 11. Wojnar Michał
 12. Iwanek Czesław
 13. Słomka Bronisław
 14. Zyrek Wojciech
 15. Hakiel Wiktor
 16. Kiciński Piotr
 17. Curzydło Józef
 18. Gilek Rudolf
 19. Klaja Eugeniusz
 20. Motyka Bolesław
 21. Dębski Henryk
 22. Buchała Jan
 23. Woźniak Mieczysław
 24. Wojnar Anna
 25. Sułek Zbigniew
 26. Gilek Jan
 27. Jamrozik Tadeusz
 28. Wanat Piotr
 29. Noworyta Włodzimierz
 30. Klaja Andrzej
 31. Pudełko Kazimierz
 32. Koźbiał Marek
 33. Górecki Grzegorz