Kalendarz myśliwski

Przez cały rok wolno polować na:

 • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
 • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
 • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
 • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
 • dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Styczeń

 • Bażanty

  bazant-kogut bazant-kura
  koguty, kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
 • Daniele

  daniel-byk daniel-laniadaniel-ciele
  byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01
 • Dziki

  dzik-odyniecdzik-locha  dzik-przelatek dzik-warchlak
  odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy do 15.01
 • Gęsi

  1-ges  
  gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31.01
 • Jelenie sika

  sika-byk sika-laniasika-ciele
  byki, łanie i cielęta do 15.01
 • Jelenie szlachetne

  jelen-byk jelen-laniajelen-ciele
  byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01
 • Kuropatwy

  kuropatwa
  tylko w drodze odłowu, do 15.01
 • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  lis 1-jenot 1-norka
 • Muflony

  muflon-trykmuflon- owca muflon-jagnie
  tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01
 • Piżmaki

  pizmak
 • Sarny

  sarna-koza sarna-kozle
  kozy i koźlęta do 15.01
 • Tchórze i kuny

  kuna tchorz
 • Zające szaraki i dzikie króliki

  zajackrolik
  tylko w drodze odłowu, do 15.01

Luty

 • Bażanty

  bazant-kogut
  koguty
 • Dziki

  dzik-odyniecdzik-przelatekdzik-warchlak
  odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
 • Jelenie szlachetne

  jelen-bykjelen-ciele
  byki i cielęta
 • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  lis 1-jenot 1-norka
 • Muflony

  muflon-tryk
  tryki
 • Piżmaki

  pizmak
 • Tchórze i kuny

  kuna tchorz

Sierpień

 • Dziki

  dzik-odyniecdzik-lochadzik-przelatekdzik-warchlak
  odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08
 • Gołębie grzywacze

  grzywacz
  od 15.08
 • Jelenie szlachetne

  jelen-byk
  byki od 21.08
 • Kaczki

  kaczka
  krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od 15.08
 • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  lis 1-jenot 1-norka
 • Piżmaki

  pizmak
  od 11.08
 • Sarny

  sarna-koziol
  kozły
 • Łyski

  lyska
  od 15.08

Wrzesień

 • Borsuki

  borsuk
 • Dziki

  dzik-odyniecdzik-lochadzik-przelatekdzik-warchlak
  wszystkie
 • Gęsi

  1-ges
  gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09
 • Gołębie grzywacze

  grzywacz
 • Jarząbki

  jarzabek
 • Jelenie szlachetne

  jelen-byk
  byki
 • Kaczki

  kaczka
  kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
 • Kuropatwy

  kuropatwa
  do 11.09
 • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  lis 1-jenot 1-norka
 • Piżmaki

  pizmak
 • Sarny

  sarna-koziol
  kozły
 • Słonki

  slonkarys  
 • Tchórze i kuny

  kuna tchorz
 • Łyski

  lyska

Październik

 • Bażanty

  bazant-kogut bazant-kura
  koguty, kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
 • Borsuki

  borsuk
 • Daniele

  daniel-bykdaniel-laniadaniel-ciele
  byki, łanie i cielęta
 • Dziki

  dzik-odyniecdzik-lochadzik-przelatekdzik-warchlak
  wszystkie
 • Gęsi

  1-ges
  gęgawy, zbożowe i białoczelne
 • Gołębie grzywacze

  grzywacz
 • Jarząbki

  jarzabek
 • Jelenie sika

  sika-byksika-laniasika-ciele
  byki, łanie i cielęta
 • Jelenie szlachetne

  jelen-bykjelen-laniajelen-ciele
  byki, łanie i cielęta
 • Kaczki

  kaczka
  kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
 • Kuropatwy

  kuropatwa
  do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc
 • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  lis 1-jenot 1-norka
 • Muflony

  muflon-trykmuflon- owcamuflon-jagnie
  tryki, owce i jagnięta
 • Piżmaki

  pizmak
 • Sarny

  sarna-kozasarna-kozle
  kozy i koźlęta
 • Słonki

  slonkarys
 • Tchórze i kuny

  kuna tchorz
 • Łyski

  lyska

Listopad

 • Bażanty

  bazant-kogut bazant-kura
  koguty, kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
 • Borsuki

  borsuk
 • Daniele

  daniel-bykdaniel-laniadaniel-ciele
  byki, łanie i cielęta
 • Dziki

  dzik-odyniecdzik-lochadzik-przelatekdzik-warchlak
  wszystkie
 • Gęsi

  1-ges
  gęgawy, zbożowe i białoczelne
 • Gołębie grzywacze

  grzywacz
 • Jarząbki

  jarzabek
 • Jelenie sika

  sika-byksika-laniasika-ciele
  byki, łanie i cielęta
 • Jelenie szlachetne

  jelen-bykjelen-laniajelen-ciele
  byki, łanie i cielęta
 • Kaczki

  kaczka
  kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
 • Kuropatwy

  kuropatwa
  tylko w drodze odłowu
 • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  lis 1-jenot 1-norka
 • Muflony

  muflon-trykmuflon- owcamuflon-jagnie
  tryki, owce i jagnięta
 • Piżmaki

  pizmak
 • Sarny

  sarna-kozasarna-kozle
  kozy i koźlęta
 • Słonki

  slonkarys
 • Tchórze i kuny

  kuna tchorz
 • Zające szaraki i dzikie króliki

  zajackrolik
  również w drodze odłowu
 • Łyski

  lyska

Grudzień

 • Bażanty

  bazant-kogut bazant-kura
  koguty, kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
 • Daniele

  daniel-bykdaniel-laniadaniel-ciele
  byki, łanie i cielęta
 • Dziki

  dzik-odyniecdzik-lochadzik-przelatekdzik-warchlak
  wszystkie
 • Gęsi

  kaczka
  gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc
 • Jelenie sika

  sika-byksika-laniasika-ciele
  byki, łanie i cielęta
 • Jelenie szlachetne

  jelen-bykjelen-laniajelen-ciele
  byki, łanie i cielęta
 • Kaczki

  kaczka
  krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12
 • Kuropatwy

  kuropatwa
  tylko w drodze odłowu
 • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  lis 1-jenot 1-norka
 • Muflony

  muflon-trykmuflon- owcamuflon-jagnie
  tryki, owce i jagnięta
 • Piżmaki

  pizmak
 • Sarny

  sarna-kozasarna-kozle
  kozy i koźlęta
 • Słonki

  slonkarys
  do 21.12
 • Tchórze i kuny

  kuna tchorz
 • Zające szaraki i dzikie króliki

  zajackrolik
  również w drodze odłowu
 • Łyski

  lyska
  do 21.12