Polowania w miesiącu - Sierpień

Dziki

dzik-odyniecdzik-lochadzik-przelatekdzik-warchlak

odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08

Gołębie grzywacze

grzywacz

od 15.08

Jelenie szlachetne

jelen-byk

byki od 21.08

Kaczki

kaczka

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od 15.08

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

lis 1-jenot 1-norka

Łyski

lyska

od 15.08

Piżmaki

pizmak

od 11.08

Sarny

sarna-koziol

kozły